Close
חיפוש
Filters

אוטומציה של אפליקציות וניהול ענן
יצרן: NUTANIX

Calm היא אפליקציה לניהול סביבה רב-עננית המובנית באופן מלא בתוך הפלטפורמה הניהולית של Nutanix Prism.

Calm ספקת אוטומציה לאפליקציות וניהול מלא של מחזור החיים שלהם. ניתן להגדיר אוטומציה של אפליקציות דרך ממשק משתמש בסגנון Blueprint וליצור סטנדרטיזציה לאופן פעולת האפליקציות כמו הקצאה, קנה מידה ומידיניות התנקות. לאחר הגדרת המדיניות עבור אפליקציה מסויימת ניתן להעתיק אותו, לחלוק אותו בין משתמשים ולהחיל אותה על אפליקציות אחרות. במקום ניהול סזיפי של כל אפליקציה בניפרד ניתו לבצע זאת עם Calm בקליק אחד.

 

הפונקציות של Nutanix Calm

 • ניהול אורך החיים של אפליקציות
 • שירות עצמי Self-Service מובנה
 • תירום רב-ענני בין אפליקציות
 • מכונות וירטואליות אחידות וניהול קונטינרים

 

יתרונות השימוש ב-Nutanix Calm 

 • מידול אפליקציות בשפה אחת וגמישות באינטגרציה עם כל כלי שבשימוש כל צוות
 • ניהול אחיד וקביעת מדיניות חוצה עננים, וירטואליזציה וסוגי אפליקציות
 • הסרת צווארי הבקבוק של ה-IT ע"י הפיכת הגדרות מורכבות להגדרה בקליק אחד
 • שירות עצמי למשתמשים
 • תיאום בין אפליקציות חוצה מכונות וירטואליות ומשאבי ענן אשר מתאים לכל אפליקציה

 

שפר את הגמישות של צוותי ה-IT ומנע טעויות אנוש

פשט את אופ-ן ההגדרה והניהול של האפליקציות הארגוניות ע"י שילוב כל האלמנטים הנפרדים של כל אפליקציה, כולל מכונות וירטואליות, קונפיגורציות ומאפיינים דומים לתוך blueprint אחד שמנוהל ע"י צוות התשתיות. ע"י הפיכת הפריסה וניהול מחזור החיים של אפליקציות לאוטמטי וחוזר על עצמו, צוותי התשתית יכולים להימנע מהעבודה הסיזיפית של ניהול האפליקציות.

 

ייעל את הפעילות הים-יומית

בטל את צווארי הבקבוק איתם מתמודיים אנשי ה-IT איתם הם מתמודדים כאשר הם פורסים יישומים ומנהלים אותם על-ידי הפיכת פעולות מיוחדות לפעולות חוזרות ונשנות המועתקות מיישום ליישום במקום לתשתית. בנה אוטומציה בכל מקום, והעצם את היכולת של צוות ה-IT לנהל כמעט את כל הפעולות בקלות.

 

Self-Service אוטומטי עם שליטה מרכזית

העצמת קבוצות שונות בארגון על מנת לספק ולנהל את היישומים שלהם. הענק לבעלים של היישומים ולמפתחים אלטרנטיבות אטרקטיבית לשירותי ענן ציבוריים. Calm מספק יכולות שירות עצמי חזקות עם בקרת גישה מבוססת תפקידים. כל הפעילויות והשינויים נרשמים למעקב ומסייעים לצוותי האבטחה בעבודתם.

 

פיתוח יישומים ומודרניזציה

בשילוב עם Nutanix Karbon או הבחירה שלך של Kubernetes מוסמך, Calm מספק את הכלים הדרושים כדי לחדש יישומים מבלי לאבד שליטה על המדיניות. בנוסף, Calm משתלב עם Jenkins כדי להעצים את ה-pipelines של CI / CD עם הקצאת תשתית אוטומטית או שדרוגים של כל האפליקציות.

 

מאוחדת תזמון רב ענן

Calm מאחד את הניהול של כל העננים הציבוריים לממשק אחד ומסיר את הצורך לעבוד עם פלטפורמות שונות לניהול כל ענן בנפרד. Calm מבצע אוטומציה להקצאה של ארכיטקטורות מרובות עננים, תוך שינוי קנה המידה של יישומים מרובי שכבות ויישומים מבוזרים בסביבות ענן שונות. השילוב של Calm עם Xi Beam מאפשר חיווי של הניצול הכולל והעלות האמיתית של הצריכה בענן הציבורי במסך אחד, תוך מתן המידע הדרוש לקבלת החלטות.

 

Calm היא אפליקציה לניהול סביבה רב-עננית המובנית באופן מלא בתוך הפלטפורמה הניהולית של Nutanix Prism.

Calm ספקת אוטומציה לאפליקציות וניהול מלא של מחזור החיים שלהם. ניתן להגדיר אוטומציה של אפליקציות דרך ממשק משתמש בסגנון Blueprint וליצור סטנדרטיזציה לאופן פעולת האפליקציות כמו הקצאה, קנה מידה ומידיניות התנקות. לאחר הגדרת המדיניות עבור אפליקציה מסויימת ניתן להעתיק אותו, לחלוק אותו בין משתמשים ולהחיל אותה על אפליקציות אחרות. במקום ניהול סזיפי של כל אפליקציה בניפרד ניתו לבצע זאת עם Calm בקליק אחד.

 

הפונקציות של Nutanix Calm

 • ניהול אורך החיים של אפליקציות
 • שירות עצמי Self-Service מובנה
 • תירום רב-ענני בין אפליקציות
 • מכונות וירטואליות אחידות וניהול קונטינרים

 

יתרונות השימוש ב-Nutanix Calm 

 • מידול אפליקציות בשפה אחת וגמישות באינטגרציה עם כל כלי שבשימוש כל צוות
 • ניהול אחיד וקביעת מדיניות חוצה עננים, וירטואליזציה וסוגי אפליקציות
 • הסרת צווארי הבקבוק של ה-IT ע"י הפיכת הגדרות מורכבות להגדרה בקליק אחד
 • שירות עצמי למשתמשים
 • תיאום בין אפליקציות חוצה מכונות וירטואליות ומשאבי ענן אשר מתאים לכל אפליקציה

 

שפר את הגמישות של צוותי ה-IT ומנע טעויות אנוש

פשט את אופ-ן ההגדרה והניהול של האפליקציות הארגוניות ע"י שילוב כל האלמנטים הנפרדים של כל אפליקציה, כולל מכונות וירטואליות, קונפיגורציות ומאפיינים דומים לתוך blueprint אחד שמנוהל ע"י צוות התשתיות. ע"י הפיכת הפריסה וניהול מחזור החיים של אפליקציות לאוטמטי וחוזר על עצמו, צוותי התשתית יכולים להימנע מהעבודה הסיזיפית של ניהול האפליקציות.

 

ייעל את הפעילות הים-יומית

בטל את צווארי הבקבוק איתם מתמודיים אנשי ה-IT איתם הם מתמודדים כאשר הם פורסים יישומים ומנהלים אותם על-ידי הפיכת פעולות מיוחדות לפעולות חוזרות ונשנות המועתקות מיישום ליישום במקום לתשתית. בנה אוטומציה בכל מקום, והעצם את היכולת של צוות ה-IT לנהל כמעט את כל הפעולות בקלות.

 

Self-Service אוטומטי עם שליטה מרכזית

העצמת קבוצות שונות בארגון על מנת לספק ולנהל את היישומים שלהם. הענק לבעלים של היישומים ולמפתחים אלטרנטיבות אטרקטיבית לשירותי ענן ציבוריים. Calm מספק יכולות שירות עצמי חזקות עם בקרת גישה מבוססת תפקידים. כל הפעילויות והשינויים נרשמים למעקב ומסייעים לצוותי האבטחה בעבודתם.

 

פיתוח יישומים ומודרניזציה

בשילוב עם Nutanix Karbon או הבחירה שלך של Kubernetes מוסמך, Calm מספק את הכלים הדרושים כדי לחדש יישומים מבלי לאבד שליטה על המדיניות. בנוסף, Calm משתלב עם Jenkins כדי להעצים את ה-pipelines של CI / CD עם הקצאת תשתית אוטומטית או שדרוגים של כל האפליקציות.

 

מאוחדת תזמון רב ענן

Calm מאחד את הניהול של כל העננים הציבוריים לממשק אחד ומסיר את הצורך לעבוד עם פלטפורמות שונות לניהול כל ענן בנפרד. Calm מבצע אוטומציה להקצאה של ארכיטקטורות מרובות עננים, תוך שינוי קנה המידה של יישומים מרובי שכבות ויישומים מבוזרים בסביבות ענן שונות. השילוב של Calm עם Xi Beam מאפשר חיווי של הניצול הכולל והעלות האמיתית של הצריכה בענן הציבורי במסך אחד, תוך מתן המידע הדרוש לקבלת החלטות.

 

Enter HPE iQuote