Close
חיפוש
Filters

כלי רב עוצמה לניהול תשתית נוטניקס, כלי אוטומציה מתקדמים, תובנות תפעוליות ואופטימיזציה
יצרן: NUTANIX

ניהול פשוט בפלטפורמה אחת
Nutanix Prism הוא פתרון ניהול מקצה לקצה לדאטה-סנטר וירטואליים המייעל את העבודה השוטפת ע"י הפעילת זרימות עבודה משותפות ובכך מבטל את הצורך בפתרונות ניהול רבים לניהול הדאטה-סנטר.

כל זאת מתאפשר באמצעות טכנולוגית Machine Learning מתקדמת. Prism מנתחת את נתוני המערכת כדי ליצור תובנות מעשיות שבאמצעותן ניתן לבצע אופטימיזציה לוירטואליזציה ולאופן שבו מנוהלת התשתיות.

 

ניהול כולל של התשתית בפלטפורמה אחת: Compute, Storage, Networking, Data Protection  

 

ניהול התשתית בקליק אחד

ניהול הקלאסטר פריסה קלה ותחזוקה בקליק אחד
ניהול רשת וירטואלית מפשט את ההגדרה ומסייע לנהל רשתות וירטואליות של מארחים ומכונות וירטואליות
ניהול המכונות הוירטואליות ניהול מקצה לקצה של מחזור החיים של המכונות הוירטואליות. החל מהיצירה, דרך הההקצאה והגדרת הזמינות
ניהול האיחסון ניהול אינטואטיבי ממוקד מכונות וירטואליות לשירותי האיחסון
פורטל SelfService גישה עצמית למשאבי המערכת
וירטואליזציה של הרשת תצוגת רשת המתמקדת במכונות הוירטואליות

 

תובנות תפעוליות בקליק

Prism Search חווית חיפוש של הפונקציות השונות במערכת בדיוק כמו בחיפוש Google
דאשבורדס מותאמים אישית צור ונהל דאשבורדים לפי הצרכים של הארגון שלך כדי לבצע בקרה על פעילות התשתית בדרך הנוחה לך
דוחות מתוזמנים הגדר דוחות לפי ה-KPI של הארגון שלך ותזמן את שליחתם באופן אוטומטי לגורמים נוספים בארגון

 

תכנון בקליק

ניתוח התנהגות הקיבולת הצגת אופן התנהגות הקיבולת וטרנדים על מנת לאפשר בקרה וחיסכון בעליות
אופטימיזצית קיבולת המלצות לביצוע אופטימיזציה לתשית על מנת להגביר את ביצועי המערכות על סמך התנהגות המכונות הוירטואליות
חיזוי הרחבה עתידית של הקיבולת כדי לעמוד בעומסי עבודה עתידיים בהתאם לעומסי העבודה המשתנים לאורך הזמן

 

בקרת ביצועים בקליק

זיהוי אנומליות בקרה וחיזוי המתבססת על מודלים סטטיסטיים התנהגותיים המאפשרת גילוי שגיאות וחיזוי כשלים עתידיים עוד לפני שהם מתרחשים
זיהוי צווארי בקבוק על בסיס עומסי העבודה של המכונות הוירטואליות ואופן הקצאתם מבוצע ניתוח המאפשר לשחרר את צווארי הבקבוק

 

ממשק אינטואטיבי וביצוע פעולות בקליק אחד 

 

גרסת ה-Starter כוללת כלים מתקדמים לניהול הקלאסטר

ניהול פשוט בפלטפורמה אחת
Nutanix Prism הוא פתרון ניהול מקצה לקצה לדאטה-סנטר וירטואליים המייעל את העבודה השוטפת ע"י הפעילת זרימות עבודה משותפות ובכך מבטל את הצורך בפתרונות ניהול רבים לניהול הדאטה-סנטר.

כל זאת מתאפשר באמצעות טכנולוגית Machine Learning מתקדמת. Prism מנתחת את נתוני המערכת כדי ליצור תובנות מעשיות שבאמצעותן ניתן לבצע אופטימיזציה לוירטואליזציה ולאופן שבו מנוהלת התשתיות.

 

ניהול כולל של התשתית בפלטפורמה אחת: Compute, Storage, Networking, Data Protection  

 

ניהול התשתית בקליק אחד

ניהול הקלאסטר פריסה קלה ותחזוקה בקליק אחד
ניהול רשת וירטואלית מפשט את ההגדרה ומסייע לנהל רשתות וירטואליות של מארחים ומכונות וירטואליות
ניהול המכונות הוירטואליות ניהול מקצה לקצה של מחזור החיים של המכונות הוירטואליות. החל מהיצירה, דרך הההקצאה והגדרת הזמינות
ניהול האיחסון ניהול אינטואטיבי ממוקד מכונות וירטואליות לשירותי האיחסון
פורטל SelfService גישה עצמית למשאבי המערכת
וירטואליזציה של הרשת תצוגת רשת המתמקדת במכונות הוירטואליות

 

תובנות תפעוליות בקליק

Prism Search חווית חיפוש של הפונקציות השונות במערכת בדיוק כמו בחיפוש Google
דאשבורדס מותאמים אישית צור ונהל דאשבורדים לפי הצרכים של הארגון שלך כדי לבצע בקרה על פעילות התשתית בדרך הנוחה לך
דוחות מתוזמנים הגדר דוחות לפי ה-KPI של הארגון שלך ותזמן את שליחתם באופן אוטומטי לגורמים נוספים בארגון

 

תכנון בקליק

ניתוח התנהגות הקיבולת הצגת אופן התנהגות הקיבולת וטרנדים על מנת לאפשר בקרה וחיסכון בעליות
אופטימיזצית קיבולת המלצות לביצוע אופטימיזציה לתשית על מנת להגביר את ביצועי המערכות על סמך התנהגות המכונות הוירטואליות
חיזוי הרחבה עתידית של הקיבולת כדי לעמוד בעומסי עבודה עתידיים בהתאם לעומסי העבודה המשתנים לאורך הזמן

 

בקרת ביצועים בקליק

זיהוי אנומליות בקרה וחיזוי המתבססת על מודלים סטטיסטיים התנהגותיים המאפשרת גילוי שגיאות וחיזוי כשלים עתידיים עוד לפני שהם מתרחשים
זיהוי צווארי בקבוק על בסיס עומסי העבודה של המכונות הוירטואליות ואופן הקצאתם מבוצע ניתוח המאפשר לשחרר את צווארי הבקבוק

 

ממשק אינטואטיבי וביצוע פעולות בקליק אחד 

 

גרסת ה-Starter כוללת כלים מתקדמים לניהול הקלאסטר

Enter HPE iQuote