Close
Search
Filters

מערכת הניהול המרכזית בענן
Manufacturer: Trellix
SKU: MVISION EPO

קישור למוצר באתר היצרן

 

פתרון הניהול המרכזי של מקאפי הגיע לענן עם חווית ניהול משופרת מתמיד.

הפתרון מהווה מרכיב מרכזי של פלטפורמת ניהול האבטחה בארגון שלך, הפלטפורמה המאפשרת ניהול מאוחד של כל הנקודות קצה והמובייל עם נראות מקצה לקצה ואוטומציה אשר מצמצמת את זמן החקירה והתגובה .

הפתרון מגיע כשירות ענן אשר מבטל את הצורך בתחזוקה של תשתית אבטחה מקומית ובכך מאפשר לאנשי האבטחה להתמקד באופן בלעדי על האבטחה של נקודות הקצה.

מאפשר לך לבחור בין פתרונות ההגנה של מקאפי לבין פתרון ההגנה המובנה של מייקרוסופט ולשלב יחד עם פתרונות המתקדמות של מקאפי - יכולות למידה וניתוח התנהגותי לזיהוי איומים מתוחכמים.

ההגנה המתקדמת של מקאפי על נקודות הקצה מאפשרת לך לזהות מתקפות מתוחכמות אשר לא מבוססות קבצים , זיהוי של גניבת הרשאות, שחזור קבצים ויכולות תגובה מתקדמות – כגון בידוד תחנה, זיהוי איומים לפי התנהגות – ע"י מערך חוקים אשר מגדיר איך תהליכים צריכים לעבוד, מוניטין, יכולות ניתוח סטטי ועוד.

לדוגמא: ניתן לחסום את האפשרות של אדובי להריץ קבצים אשר לא נחתמו ע"י אדובי , מניעה מדפדפן להריץ פאוורשל וכו.

 

לצפייה בדמו - הגנה מפני גניבת זהויות

 

 

לצפייה בדמו - שחזור קבצים

 

לצפייה בדמו של מערכת הניהול

 

קישור למוצר באתר היצרן

 

פתרון הניהול המרכזי של מקאפי הגיע לענן עם חווית ניהול משופרת מתמיד.

הפתרון מהווה מרכיב מרכזי של פלטפורמת ניהול האבטחה בארגון שלך, הפלטפורמה המאפשרת ניהול מאוחד של כל הנקודות קצה והמובייל עם נראות מקצה לקצה ואוטומציה אשר מצמצמת את זמן החקירה והתגובה .

הפתרון מגיע כשירות ענן אשר מבטל את הצורך בתחזוקה של תשתית אבטחה מקומית ובכך מאפשר לאנשי האבטחה להתמקד באופן בלעדי על האבטחה של נקודות הקצה.

מאפשר לך לבחור בין פתרונות ההגנה של מקאפי לבין פתרון ההגנה המובנה של מייקרוסופט ולשלב יחד עם פתרונות המתקדמות של מקאפי - יכולות למידה וניתוח התנהגותי לזיהוי איומים מתוחכמים.

ההגנה המתקדמת של מקאפי על נקודות הקצה מאפשרת לך לזהות מתקפות מתוחכמות אשר לא מבוססות קבצים , זיהוי של גניבת הרשאות, שחזור קבצים ויכולות תגובה מתקדמות – כגון בידוד תחנה, זיהוי איומים לפי התנהגות – ע"י מערך חוקים אשר מגדיר איך תהליכים צריכים לעבוד, מוניטין, יכולות ניתוח סטטי ועוד.

לדוגמא: ניתן לחסום את האפשרות של אדובי להריץ קבצים אשר לא נחתמו ע"י אדובי , מניעה מדפדפן להריץ פאוורשל וכו.

 

לצפייה בדמו - הגנה מפני גניבת זהויות

 

 

לצפייה בדמו - שחזור קבצים

 

לצפייה בדמו של מערכת הניהול

 

Enter HPE iQuote