Close
Search
Filters

הגנה מתקדמת על סביבת המובייל
Manufacturer: Trellix
SKU: DCD

קישור למוצר באתר היצרן

 

הפתרון מקנה הגנה על בסיסי הנתונים בארגון שלך , הגנה על 4 מישורים:

•ניטור –יכולות ניטור עשירות אשר מאפשרות לך לעמוד ברגולציה כדוגמא: ניטור גישות ישרות לבסיסי הנתונים, ניטור גישות לא מורשות , ניטור גישות לטבלאות רגישות , ניטור מניפולציות לא מורשות ועוד, כחלק מהניטור ניתן להגיב לאירועים מסוכנים ולחסום אותם.
•הגנה מפני חולשות של בסיסי הנתונים, זיהוי ומניעת איומים.
•זיהוי בסיסי נתונים – סריקה של בסיסי נתונים בסביבה שלך המאפשר לזהות בסיסי נתונים אשר מנהלי האבטחה לא ידעו על קיומם .
•יכולות סריקה – מאפשר לך לסרוק ולזהות טבלאות המכילות מידע רגיש בבסיסי הנתונים שלך  , חולשות ,משתמשים דיפולטיבים , משתמשים עם סיסמאות חלשות ולתקן הגדרות על מנת להגן טוב יותר על הסביבה שלך.

הפתרון מקנה לך כלים פשוטים על מנת לאפשר לך לעמוד ברגולציה .

 

 

קישור למוצר באתר היצרן

 

הפתרון מקנה הגנה על בסיסי הנתונים בארגון שלך , הגנה על 4 מישורים:

•ניטור –יכולות ניטור עשירות אשר מאפשרות לך לעמוד ברגולציה כדוגמא: ניטור גישות ישרות לבסיסי הנתונים, ניטור גישות לא מורשות , ניטור גישות לטבלאות רגישות , ניטור מניפולציות לא מורשות ועוד, כחלק מהניטור ניתן להגיב לאירועים מסוכנים ולחסום אותם.
•הגנה מפני חולשות של בסיסי הנתונים, זיהוי ומניעת איומים.
•זיהוי בסיסי נתונים – סריקה של בסיסי נתונים בסביבה שלך המאפשר לזהות בסיסי נתונים אשר מנהלי האבטחה לא ידעו על קיומם .
•יכולות סריקה – מאפשר לך לסרוק ולזהות טבלאות המכילות מידע רגיש בבסיסי הנתונים שלך  , חולשות ,משתמשים דיפולטיבים , משתמשים עם סיסמאות חלשות ולתקן הגדרות על מנת להגן טוב יותר על הסביבה שלך.

הפתרון מקנה לך כלים פשוטים על מנת לאפשר לך לעמוד ברגולציה .

 

 

Enter HPE iQuote