Close
חיפוש
Filters

יצרן: THALES
מק"ט: VPT

קישור למוצר באתר היצרן

 

ניהול מרכזי של ההצפנות עבור סביבות TERADATA .

מאפשר לארגון שלך להגן על בסיסי נתונים TERADATA.

הפתרון מקנה יכולות הצפנה מהירות ויעילות , הגנה על הנתונים הרגישים .

מפשיט את תהליך ההגנה ומאפשר הצפנה של שדות מסויימים בבסיסי נתונים TERADATA.

הפתרון מקנה יכולות FPE - כך שאתה יכול להצפין רשומות ללא שינויי סכמה.

 

קישור למוצר באתר היצרן

 

ניהול מרכזי של ההצפנות עבור סביבות TERADATA .

מאפשר לארגון שלך להגן על בסיסי נתונים TERADATA.

הפתרון מקנה יכולות הצפנה מהירות ויעילות , הגנה על הנתונים הרגישים .

מפשיט את תהליך ההגנה ומאפשר הצפנה של שדות מסויימים בבסיסי נתונים TERADATA.

הפתרון מקנה יכולות FPE - כך שאתה יכול להצפין רשומות ללא שינויי סכמה.

 

Enter HPE iQuote