Close
חיפוש
Filters

המוצר מאפשר תגובה חכמה/בטוחה ומהירה יותר לשאילתות כתובות אינטרנט לשמות מתחם. מנהל התעבורה מחלק את הבקשות המתקבלות מנקודות הקצה לפי משתנים כמו המדיניות העסקית, מצבם של מוקדי המידע, תנאי הרשת, וביצועים בזמן אמת. ובכך מתאפשר מבט על זרימת המידע במערכת, המוצר המבטיח גישה וזמינות גבוהה של שירותים ללקוחות שלך לצד ביצועים מקסימליים ומספק גישה עבור אפליקציות הרצות במקביל במספר מוקדי מידע
יצרן: F5

המוצר מאפשר תגובה חכמה/בטוחה ומהירה יותר לשאילתות כתובות אינטרנט לשמות מתחם. מנהל התעבורה מחלק את הבקשות המתקבלות מנקודות הקצה לפי משתנים כמו המדיניות העסקית, מצבם של מוקדי המידע, תנאי הרשת, וביצועים בזמן אמת. ובכך מתאפשר מבט על זרימת המידע במערכת, המוצר המבטיח גישה וזמינות גבוהה של שירותים ללקוחות שלך לצד ביצועים מקסימליים ומספק גישה עבור אפליקציות הרצות במקביל במספר מוקדי מידע.

לפנייה לפרטים נוספים - לחץ כאן

המוצר מאפשר תגובה חכמה/בטוחה ומהירה יותר לשאילתות כתובות אינטרנט לשמות מתחם. מנהל התעבורה מחלק את הבקשות המתקבלות מנקודות הקצה לפי משתנים כמו המדיניות העסקית, מצבם של מוקדי המידע, תנאי הרשת, וביצועים בזמן אמת. ובכך מתאפשר מבט על זרימת המידע במערכת, המוצר המבטיח גישה וזמינות גבוהה של שירותים ללקוחות שלך לצד ביצועים מקסימליים ומספק גישה עבור אפליקציות הרצות במקביל במספר מוקדי מידע.

לפנייה לפרטים נוספים - לחץ כאן

Enter HPE iQuote