Close
Search
Filters
כלי חקירה וחשיפה של מתקפות מתוחכמות
Manufacturer: SYMANTEC
SKU: EDR

קישור למוצר באתר היצרן

 

 

המגמה של התוקפים בימינו היא להשתמש בטקטיקות מתוחכמות יותר על מנת לחדור לארגונים.

דוגמה למגמה זו היא שימוש בסקריפטים או במתקפות שהם לא מבוססות קבצים.

הפתרון מקנה לך יכולות חקירה וכלים מתקדמים על מנת לחשוף, לבודד ולפתור הפרות הנובעות מהתקפות מתקדמות.

הפתרון מעניק לך זיהוי והגנה מפני איומים חדשים ומתוחכמים עם נראות עמוקה, ניתוח , אוטומציה ותצוגה של שרשרת האירועים של כל מתקפה .

מבצע "צייד" לאיומים ומחסל חדירות על פני כל נקודות הקצה באמצעות מנועי בינה מלאכותית .

הפתרון מזהה התקפות גם ללא סוכן על נקודת הקצה ע"י ניתוח מעמיק לתעבורת הרשת ומשלב יכולות של לימוד ומוניטין המביאים לרמה גבוהה של יעילות לצוותי האבטחת מידע.

כחלק מיכולות המערכת מקנה יכולות חיפוש , זיהוי ובידוד של כל הנקודות הקצה הנגועות בעת חקירה של המתקפה בסנדבוקס, במקביל הפתרון מקליט פעילות של מערכות ומקנה חיפוש בזמן אמת כגון : חיפוש ערכים לא שכיחים.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

קישור למוצר באתר היצרן

 

 

המגמה של התוקפים בימינו היא להשתמש בטקטיקות מתוחכמות יותר על מנת לחדור לארגונים.

דוגמה למגמה זו היא שימוש בסקריפטים או במתקפות שהם לא מבוססות קבצים.

הפתרון מקנה לך יכולות חקירה וכלים מתקדמים על מנת לחשוף, לבודד ולפתור הפרות הנובעות מהתקפות מתקדמות.

הפתרון מעניק לך זיהוי והגנה מפני איומים חדשים ומתוחכמים עם נראות עמוקה, ניתוח , אוטומציה ותצוגה של שרשרת האירועים של כל מתקפה .

מבצע "צייד" לאיומים ומחסל חדירות על פני כל נקודות הקצה באמצעות מנועי בינה מלאכותית .

הפתרון מזהה התקפות גם ללא סוכן על נקודת הקצה ע"י ניתוח מעמיק לתעבורת הרשת ומשלב יכולות של לימוד ומוניטין המביאים לרמה גבוהה של יעילות לצוותי האבטחת מידע.

כחלק מיכולות המערכת מקנה יכולות חיפוש , זיהוי ובידוד של כל הנקודות הקצה הנגועות בעת חקירה של המתקפה בסנדבוקס, במקביל הפתרון מקליט פעילות של מערכות ומקנה חיפוש בזמן אמת כגון : חיפוש ערכים לא שכיחים.